Arbejdsmarkedskommissionen fremlægger delrapporten ”Arbejde, vækst og velfærd” d. 29. september 2008

Arbejdsmarkedskommissionen offentliggør i dag under overskriften Arbejde, vækst og velfærd en rapport med 26 konkrete forslag til reformer af det danske arbejdsmarked.

Kommissionen foreslår blandt andet, at dagpengeperioden bliver sat ned fra fire til to år, at den aktive beskæftigelsesindsats fremrykkes og målrettes, samt at de planlagte forhøjelser af efterlønsalderen indfases allerede fra 2009.

Hvis kommissionens forslag gennemføres, vil de til sammen give en beskæftigelsesfremgang på op til 36.000 personer på kort sigt og op mod 114.000 personer på fem til ti års sigt. Endvidere vil de offentlige finanser blive varigt forbedret med ca. 14 mia. kr. om året.
 
Forslagene fra kommissionen er et oplæg til drøftelserne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 1. oktober.

Arbejdsmarkedskommissionen skulle oprindelig først fremlægge sine forslag medio 2009. Men på regeringens anmodning fremlægger kommissionen allerede nu en delrapport med de forslag, der giver større beskæftigelse på kortere sigt og som samtidig styrker de offentlige finanser.

Læs hele pressemeddelelsen

Offentliggjort materiale:

 

 


 

Udvalgte figurer kan ses her