Vibeke Jensen

Vibeke Jensen (født 1955) har i det sidste 12 år været chef for beskæftigelsesområdet i Århus Kommune.  Er cand. scient. pol. fra Århus Universitet og  Ph.D. fra Handelshøjskolen i Århus. Har arbejdet som uddannelses- og arbejdsmarkedsforsker, bl.a. med emnerne det kønsopdelte arbejdsmarked og arbejdskraftens fleksibilitet. Vibeke Jensen har indgående teoretisk og praktisk indsigt i arbejdsmarkedsområdet i Danmark. Har stor ledelseserfaring og har de seneste 10 år implementeret reformer og fornyelse af beskæftigelsesindsatsen. Senest med etablering af Jobcentrene.

Vibeke Jensen har stor viden om sammenhængen mellem overførselsområdet og beskæftigelsesindsatsen samt viden om de forskellige målgrupper. Det være sig unge på kontanthjælp, personer på sygedagpenge, ledige kvinder med baggrund fra 3. lande, herunder hvilke forhold der bidrager til inklusion i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. 

 Vibeke Jensen